hệ thống hút bụiQUẠT LY TÂMbanner 2banner 5banner 6banner 7
xay dung cong dong icon Hỗ trợ trực tuyến
0965 565 579 (Hotline)
028 62734 999 (Kinh doanh)
028 6679 6848 (Hành chính)
xay dung cong dong icon Đối tác
bang-gia-he-thong-day-chuyen-son
02:34 | 19/07/2023
  DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG GIÁ HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN SƠN MÀ THIÊN LONG ĐỀ CẬP ĐỂ QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO         *Lưu ý: - Các thiết bị trong báo giá tuỳ thuộc vào tính chất của từng dự án.  - Giá các sản phẩm được cập nhật liên tục theo thị trường...
bang-gia-thiet-bi-xu-ly-bun-thai
02:30 | 19/07/2023
  DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG GIÁ MÁY ÉP BÙN KHUNG BẢN MÀ THIÊN LONG ĐỀ CẬP ĐỂ QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO         *Lưu ý: - Các thiết bị trong báo giá tuỳ thuộc vào tính chất của từng dự án.  - Giá các sản phẩm được cập nhật liên tục theo thị trường...
bang-gia-he-thong-xu-ly-nuoc-thai
02:26 | 19/07/2023
  DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG GIÁ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÀ THIÊN LONG ĐỀ CẬP ĐỂ QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO         *Lưu ý: - Các thiết bị trong báo giá tuỳ thuộc vào tính chất của từng dự án.  - Giá các sản phẩm được cập nhật liên tục theo thị trường...
bang-gia-he-thong-xu-ly-bui-son
02:22 | 19/07/2023
  DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG GIÁ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI SƠN MÀ THIÊN LONG ĐỀ CẬP ĐỂ QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO         *Lưu ý: - Các thiết bị trong báo giá tuỳ thuộc vào tính chất của từng dự án.  - Giá các sản phẩm được cập nhật liên tục theo thị trường...
bang-gia-he-thong-xu-ly-khi-thai
02:14 | 19/07/2023
  DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG GIÁ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI MÀ THIÊN LONG ĐỀ CẬP ĐỂ QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO         *Lưu ý: - Các thiết bị trong báo giá tuỳ thuộc vào tính chất của từng dự án.  - Giá các sản phẩm được cập nhật liên tục theo thị trường...
bang-gia-he-thong-thong-gio
02:10 | 19/07/2023
  DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG GIÁ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ MÀ THIÊN LONG ĐỀ CẬP ĐỂ QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO         *Lưu ý: - Các thiết bị trong báo giá tuỳ thuộc vào tính chất của từng dự án.  - Giá các sản phẩm được cập nhật liên tục theo thị trường...
bang-gia-quat-hut-cong-nghiep
02:03 | 19/07/2023
    DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG GIÁ QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP MÀ THIÊN LONG ĐỀ CẬP ĐỂ QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO                                           *Lưu ý: - Các thiết bị trong báo giá tuỳ thuộc vào tính chất của từng dự án.  - Giá các sản phẩm được cập nhật liên tục theo thị trường...
bang-gia-he-thong-hut-bui-cong-nghiep
01:58 | 19/07/2023
    DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG GIÁ HỆ THỐNG HÚT BỤI MÀ THIÊN LONG ĐỀ CẬP ĐỂ QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO                                           *Lưu ý: - Các thiết bị trong báo giá tuỳ thuộc vào tính chất của từng dự án.  - Giá các sản phẩm được cập nhật liên tục theo thị trường...